Taiteessani pyrin tuomaan esille omaa herkkyyttäni aistia tunteet, tunnelmat ja mielialan.   Kuin myöskin henkilökuvissa ilmeet ja niiden kautta välittyvät sanomattomat, sanattomat viestit tai viestinnät.

Uskon symbolismiin, synkroniaan ja älykkääseen intuitioon, jotka aikaansaavat elämisen mielenkiintoiseksi. Ne avaavat ja herkistävät omat aistit huomioimaan ympärillä tapahtuvan ja eteen tuotavien tai tulevien henkilöiden, tapahtumien, asioiden ja esineiden senhetkisen tarpeen, viestin tai merkityksen.

Taiteen tekemiseeni liittyy kiinteästi kirjoittaminen.                                                          Aiemmin kirjoitettu teksti joko avaa tietä uudelle teokselle - tai jo aloitettu, etenevä ja alati muuntuva uuden teoksen työprosessi synnyttää tekstiä sana-sanalta, oivalluksin - joka avaa uusia, kuin myös sulkee vanhoja tapoja ymmärtää ja aistia maailmaa. 

Taiteen tekemisessä pyrin toteuttamaan itseäni monipuolisilla tekniikoilla, maalaus aineilla, materiaaleilla ja erilaisille pohjamateriaaleille. Mieluiten tällä hetkellä maalaan ja rakennan töitäni koville pohjille, joista monet olen päällystänyt karheudeltaan erilaisilla pellavakankailla. Kovat maalauspohjat antavat minulle laajimmat mahdollisuudet vaihtaa työskentelytapaa,       -tekniikkaa ja - materiaaleja niin halutessani.

Luomissani töissä on voimakkaana innoittajana mukana intohimoinen kokeileminen ja uuden etsiminen, sekä visuaalisesti että teknisesti.                                                             Tavoitteenani on oman tekemisen kautta itseni ja työni uutena löytäminen - koen tämän sektorin laajentamisen tärkeimpänä osana omassa maalaus- ja luomisprosessissani. 

En voi olla ja pidättäytyä yhden materiaalin tai tekniikan tekijänä tai hallitsijana, vaan minua kiehtovat, kiinnostavat ja inspiroivat kaikki. Eri materiaalien yhdessä ja erikseen tarjoamat oudot ja moninaiset, monipuoliset mahdollisuudet.                                                             Omien herkkyyksieni myötä pyrin pohjamateriaalien osalta, sekä maalaus- ja muiden tarveaineiden käytössä aina mahdollisimman myrkyttömiiiin ja vähiten luontoa kuormittaviin vaihtoehtoihin.

Menneisyys - intohimona muutos ja sen luoma luovuus 

Nykyisyys - Intohimona luovuus ja sen luoma muutos

Positiivisesti ajatteleva, jatkuvassa ihanassa muutoksessa elävä ja niitä toteuttava visionääri.

                   ©   ELÄMÄNTAITEILUA -

SANOILLA KUVITTAEN JA KUVILLA SANOITTAEN